Thừa Thiên Huế ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 2.0.

Trao đổi thông tin, dữ liệu nghiệp vụ CQĐT theo mô hình “bàn làm việc điện tử” giữa các cơ quan

Theo đó hình thành mô hình công sở điện tử trong cơ quan nhà nước, hướng đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong hoạt động bộ máy chính quyền sẽ có một “bàn làm việc điện tử” tại cơ quan làm việc, đóng vai trò là kết nối liên thông, hợp nhất hầu hết các thành phần ứng dụng và dữ liệu trong nội bộ và với cơ quan bên ngoài, với công dân/doanh nghiệp.

 

Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 2.0 bao gồm 07 thành phần chính, trong đó thành phần Người sử dụng là các tác nhân tham gia sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử, bao gồm công dân, tổ chức, doanh nghiệp, công chức, du khách thông qua các hệ thống kênh truy cập giao tiếp là web/cổng qua Internet, trang thiết bị di động, kiosk, giao thức email/SMS, phone/fax... để thực hiện các dịch vụ, nghiệp vụ CQĐT liên quan.
 
Người sử dụng sẽ thông qua các Kênh truy cập để truy cập thông tin, dịch vụ mà cơ quan nhà nước cung cấp qua hệ thống CQĐT. Các kênh truy cập chính bao gồm: Cổng dịch vụ công/Cổng thông tin điện tử tỉnh/các trang thông tin điện tử, thư điện tử (email), điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax, kiosk hoặc có thể đến trực tiếp các Trung tâm hành chính công/trụ sở làm việc của các cơ quan/đơn vị,...
 
Một thành phần cơ bản và đóng vai trò quan trọng trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 2.0 là hệ thống hạ tầng kỹ thuật – công nghệ, các lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu, và dịch vụ tích hợp - nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông cấp tỉnh (LGSP), đây là hạ tầng cơ bản để thông tin nghiệp vụ có thể được trao đổi theo chiều ngang và theo chiều dọc giữa CQNN các cấp trong toàn tỉnh.
 
Mô hình an toàn thông tin là một thành phần quan trọng trong tổng thể kiến trúc CQĐT tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 2.0 nhằm bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin, đồng thời hướng đến một mô hình hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung của Tỉnh giúp chủ động trong công tác giám sát và cảnh báo các vấn đề về an toàn thông tin đảm báo phát hiện sớm tấn công các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật đang tồn tại trên hệ thống.

Các bài mới

Các bài đã đăng