Ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

(Chinhphu.vn) - Ngày 17/8,  Bộ Công an đã tổ chức ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Thượng tá Tô Anh Dũng tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chuyển đổi phương thức quản lý con người từ phương thức cũ sang phương thức mới ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư, căn cước công dân. 

Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không những của lực lượng Công an nhân dân mà còn là cốt lõi để xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số. 

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH).

Để đáp ứng nhiệm vụ trên, việc bố trí lại tổ chức của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH là rất cần thiết và cấp bách. Theo Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, chức năng, nhiệm vụ cơ bản không điều chỉnh nhiều, nhưng mô hình tổ chức bộ máy đã được bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, theo phương châm một đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một đơn vị thực hiện.

Đầu mối các đơn vị cấp phòng của Cục đã được thu gọn từ 11 đơn vị xuống 6 đơn vị, giảm 45% so với trước, trong đó có 1 đơn vị đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, được hợp nhất từ 5 đơn vị.

Tại Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH được phân công, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Các bài mới

Các bài đã đăng