Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 4/2018 giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử.


Để đạt được mục tiêu hoàn thành kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; nhân rộng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử và đặc biệt là ra mắt Cổng dịch vụ công Quốc gia vào tháng 11/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xác định trách nhiệm của mỗi bên để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ.

Trong đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông duy trì họp giao ban định kỳ hàng tháng để tổng kết những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất những nội dung triển khai tiếp theo.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm bố trí nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam phục vụ triển khai thực hiện dự án thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia; ban hành hướng dẫn kỹ thuật kết nối hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trong quý II/2018; hoàn thành kiểm thử, đánh giá và công bố hợp quy phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và Trục liên thông văn bản quốc gia trong tháng 5/2018 để có cơ sở triển khai nhân rộng trên toàn quốc; phần mềm một cửa điện tử trong tháng 6/2018.

Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, sớm hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hoàn thành trong tháng 5/2018; thực hiện rà soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, lựa chọn các thủ tục hành chính phổ biến, được người dân, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng có thể triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 làm cơ sở triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và trình  Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6/2018.

Hoàng Diên

Các bài mới

Các bài đã đăng