Phối hợp gửi nhận văn bản điện tử phục vụ các kỳ họp Quốc hội

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Văn phòng Quốc hội để kết nối hệ thống Quản lý văn bản điều hành của 2 cơ quan phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, tài liệu phục vụ các kỳ họp Quốc hội.

Đây là nội dung tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP quý III của Văn phòng Chính phủ (VPCP) gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Cũng theo báo cáo, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 12/3 - 24/9/2019, đã có 107.787 văn bản điện tử gửi và 263.362 văn bản điên tử nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Đến nay, đã có 84/95 cơ quan tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã sử dụng máy chủ bảo mật riêng; 27/95 đơn vị đang sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.

 

VPCP đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

 

Về xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, VPCP đã phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng hệ thống, kết nối thử nghiệm với một số dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu của các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VNpost. Cơ bản hoàn thành việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp là một trong những hợp phần quan trọng của hệ thống. Dự kiến đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia vào vận hành chính thức trong tháng 11/2019.

 

VPCP đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đến nay đã hoàn thành các chức năng cơ bản, thiết kế một số chế độ báo cáo phục vụ cải cách thủ tục hành chính, tổng hợp tình hình triển khai dịch vụ hành chính công, cắt giảm quy định hành chính.

 

Về xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), ngày 13/9/2019, VPCP đã báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình triển khai Hệ thống này. Hiện nay đang làm việc với các chuyên gia và phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng