Nam Định đẩy mạnh thuê dịch vụ CNTT

(Chinhphu.vn) - Tỉnh Nam Định đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2020 theo hướng đẩy mạnh sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Ảnh minh họa

Dự án đầu tư phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-202 với tổng kinh phí trên 45 tỷ đồng, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tới 100% chính quyền 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), bao gồm: 24 sở, ban, ngành, 10 huyện, thành phố, 229 xã, phường, thị trấn.

 

Đến nay, dự án đã thực hiện được nhiều hạng mục quan trọng: hoàn tất trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hệ thống “một cửa điện tử”, dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và UBND các địa phương; khai trương, duy trì hoạt động Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; nâng cấp thành Trung tâm tích hợp dữ liệu; đào tạo sử dụng phần mềm hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công cho các sở, ban, ngành và UBND các địa phương; triển khai Đề án chương trình mục tiêu quốc gia về công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020. 

 

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn để giảm đầu tư cho ngân sách Nhà nước, HĐND tỉnh đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2020 theo hướng đẩy mạnh sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

 

Theo đó, dự án tập trung điều chỉnh một số nội dung. Cụ thể, đối với cổng thông tin điện tử 3 cấp sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin; không sử dụng nguồn vốn của dự án. Việc nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã đầu tư một số thiết bị trong giai đoạn 2017-2018 nên không đầu tư tiếp trong giai đoạn 2019-2020, chuyển kinh phí sang đầu tư cho các nội dung khác.

 

Xây dựng hệ thống giao dịch hành chính theo cơ chế một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống một cửa điện tử không tiếp tục đầu tư trong dự án. Hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công đã hoàn thành đầu tư trong giai đoạn 2017-2018 sẽ tiếp tục sử dụng kinh phí đã được phê duyệt để đào tạo, triển khai ở cấp xã và hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2019-2020. Việc đầu tư trang thiết bị chỉ gói gọn lại cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Sử dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với việc xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông 3 cấp; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung tỉnh Nam Định (LGSP); Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tỉnh Nam Định. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt trước đây.

Các bài mới

Các bài đã đăng