Lấy ý kiến dự thảo 4 Thông tư hướng dẫn Nghị định 73

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp dự thảo 4 Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định trong Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa

Cụ thể, 4 dự thảo Thông tư lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT gồm có: Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT; Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; và Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.

 

4 dự thảo Thông tư nêu trên đều có thời hạn lấy ý kiến đến ngày 16/12/2019.

 

Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.

 

Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2019/NĐ-CP  ngày 6/1/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

 

Nghị định gồm 5 chương, 64 điều quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cụ thể: Thực hiện quy định của pháp luật về chính sách ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước; tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử và bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; những quy định chung về quản lý dự án ứng dụng CNTT, cụ thể: Quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tính chất và nguồn vốn sử dụng; phân loại dự án; chủ đầu tư; quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT: Trình tự đầu tư và chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kết thúc đầu tư, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng;...

Các bài mới

Các bài đã đăng