Lan toả mô hình mẫu hiệu quả đến các bộ, ngành, địa phương

(Chinhphu.vn) - Hệ thống e-cabinet khi chính thức đi vào hoạt động sẽ là công cụ vô cùng quan trọng, lan toả mô hình mẫu hiệu quả đến các bộ, ngành, địa phương, góp phần xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thử nghiệm Hệ thống e-Cabinet trên thiết bị di động

Ngày 27/2/2019, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, VPCP ban hành quyết định phê duyệt đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ e-Cabinet; nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ trong việc đi đầu ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, góp phần mang lại hiệu quả về kinh tế-xã hội.

 

Đưa vào sử dụng hệ thống e-Cabinet là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019, nhằm mục tiêu thay đổi phương thức làm việc của Chính phủ từ việc chủ yếu dựa trên văn bản giấy sang phương thức làm việc trên môi trường mạng, sử dụng văn bản điện tử, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch.

 

Hệ thống e-Cabinet giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Thành viên Chính phủ. Thông qua E-Cabinet, VPCP có thể tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ một cách đơn giản, nhanh chóng. Ngay sau khi VPCP phát hành, các Thành viên Chính phủ sẽ nhận được phiếu lấy ý kiến tức thời và dễ dàng phản hồi ý kiến ngay trên các thiết bị di động. Các ý kiến của Thành viên Chính phủ trả lời sẽ được hệ thống tự động tổng hợp và trả lại kết quả cuối cùng để VPCP thực hiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

 

Cũng thông qua E-Cabinet, các cuộc họp của Chính phủ sẽ rút ngắn thời gian hơn, hiệu quả và tiết kiệm hơn rất nhiều. Sau khi nhận được thông báo lịch họp từ hệ thống, các Thành viên Chính phủ có thể xác nhận tham gia hoặc cử người tham gia thay; nghiên cứu trước các tài liệu của phiên họp; cho ý kiến và đăng ký phát biểu trước phiên họp thông qua thiết bị di động IPAD.

 

Trong cuộc họp, các Thành viên Chính phủ có thể xem và tra cứu tài liệu, cho ý kiến về các nội dung họp, đăng ký phát biểu và thực hiện biểu quyết có ký số.  

 

Sau khi kết thúc phiên họp, VPCP dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ ngay trên hệ thống thông qua các thiết bị di động. Giúp việc thông qua dự thảo được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, rút ngắn thời gian ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ. 

Các bài mới

Các bài đã đăng