Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

(Chinhphu.vn) - Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công.

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị.

 

Để chính thức đi vào hoạt động, 1.622 TTHC cấp tỉnh với quy trình đến từng cán bộ, nhân viên của các đơn vị đã được rà soát, số hóa và cập nhật vào hệ thống phần mềm điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt. 21 cán bộ một cửa từ 20 Sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh và 8 cán bộ nhân viên TTPVHCC tỉnh nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi nhất.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung số hóa 251 TTHC cấp huyện và 84 TTHC cấp xã để có thể triển khai thống nhất hệ thống một cửa điện tử từ cấp xã lên huyện và tỉnh; áp dụng các ứng dụng công nghệ như zalo, hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến để giải quyết TTHC mức độ 3 và 4; triển khai dân chấm điểm Mscore, lấy thước đo sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh để làm cơ sở tham mưu lãnh đạo tỉnh trong công tác cải cách hành chính công.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính nhấn mạnh: Việc chính thức đi vào hoạt động TTPVHCC tỉnh sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, kinh phí và tăng cường tính liên thông, minh bạch, hiệu quả, hiệu lực trong giải quyết TTHC. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Các bài mới

Các bài đã đăng