Hoàn thiện dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến về việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Ngày 23/9/2019, Bộ  Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

 

Trên cơ sở hồ sơ trình của Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo: Bộ TT&TT xem xét lược bỏ những nội dung quá chi tiết (chuyển thành tài liệu hướng dẫn) để bảo đảm tính mở và tự chịu trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ TT&TT cân nhắc việc Bộ thẩm định kiến trúc của các bộ, ngành, địa phương. Nếu Bộ TT&TT thấy buộc phải thẩm định để bảo đảm nhiệm vụ “chịu trách nhiệm chính về Chính phủ điện tử" của Bộ trưởng thì cần quy định rõ thời hạn để không bị ách tắc.

Các bài mới

Các bài đã đăng