Hỗ trợ triển khai ứng dụng IPv6 làm nền tảng phát triển chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) - “Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2020” giữa Sở TT&TT Bắc Giang với VNNIC nhằm hỗ trợ Sở triển khai ứng dụng IPv6 theo kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 làm nền tảng phát triển chính phủ điện tử, các dịch vụ hành chính công trực tuyến trên nền công nghệ mới Internet IPv6.

Lễ ký kết

Sở TT&TT Bắc Giang và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2020.

 

Việc tổ chức ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2019 - 2020 chính là hoạt động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014) về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Ipv6.

 

Triển khai IPv6 là yêu cầu tất yếu của các quốc gia trên thế giới trước nguy cơ cạn kiệt tài nguyên IPv4. Đón trước được xu thế tất yếu trong ứng dụng IPv6, Việt Nam đã triển khai các hoạt động thúc đẩy và chuẩn bị chuyển đổi IPv6 từ năm 2008.

 

Hiện nay, Sở TT&TT Bắc Giang đang thực hiện rà soát hiện trạng, hạ tầng thiết bị mạng lưới,xây dựng đề án, lộ trình, kế hoạch thực hiện triển khai ứng dụng IPv6 trên hệ thống mạng của tỉnh; chuyển đổi sử dụng IPv6 cho cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, dịch vụ hành chính công trực tuyến.

 

 
Thông qua chương trình ký kết hợp tác, VNNIC sẽ tư vấn cho Sở TT&TT Bắc Giang xây dựng kế hoạch, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện công tác triển khai ứng dụng địa chỉ Internet IPv6 trên hệ thống mạng của tỉnh, hướng dẫn cán bộ Sở TT&TT thực hiện thẩm định các dự án công nghệ thông tin đối với nội dung về yêu cầu tương thích với Internet IPv6.

Các bài mới

Các bài đã đăng