Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ: Tiết kiệm khoảng 460 tỷ đồng/năm

(Chinhphu.vn) - Nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành báo cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

                                                                                                               

Chiều 13/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương đã ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

 

Hệ thống TTBC Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, đến nay, Hệ thống đã tích hợp 19 chế độ báo cáo của 10 Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, VPCP. Bước đầu cung cấp thông tin hằng ngày trong một số lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

.

Về lợi ích của "số hóa" báo cáo giấy, tính toán của Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho thấy, nếu điện tử hóa, hệ thống tự động tổng hợp, số ngày công tiết kiệm được 1 năm là trên 4.700 ngày công, chi phí tiết kiệm được cho việc thực hiện 1 báo cáo là trên 1 tỷ đồng.

.

Nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành báo cáo lên Chính phủ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

 

Hệ thống TTBC Chính phủ nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Bên cạnh đó Hệ thống TTBC Chính phủ giúp nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp của VPCP trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Lợi ích đem lại của Hệ thống là thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên báo cáo giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số thông qua  các hệ thống thông tin báo cáo, bảo đảm cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác, an toàn và hiệu quả. Quy trình báo cáo (thu thập, tổng hợp, phân tích, gửi nhận) thực hiện dễ dàng, nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, tăng sự kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu báo cáo…

.

Hệ thống cũng tạo ra và lưu trữ được các thông tin, số liệu mang tính chất hệ thống, đồng bộ và cho phép so sánh, đối chiếu, kiểm tra chéo thông tin, số liệu từ các nguồn khác nhau; góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền.

Các bài mới

Các bài đã đăng