Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh trên Cổng DVCQG

(Chinhphu.vn) - Theo dự kiến, ở thời điểm khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), Hà Nội sẽ thí điểm 7 DVC trực tuyến: Thông báo hoạt động khuyến mại; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh; cấp đổi giấy phép lái xe.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

UBND TP Hà Nội cho biết, hiện nay, 6 DVC trực tuyến đang thực hiện trên Cổng DVC, Hệ thống một cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố (bao gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; cấp chứng chỉ hành nghề y dược; cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh).

 

6 DVC trên đã hoàn thành kỹ thuật kết nối, tích hợp trên môi trường thử nghiệm (internet) và đang chạy kiểm thử trên môi trường chính thức, cơ bản đã sẵn sàng đưa vào hoạt động khi điều kiện hạ tầng kỹ thuật của VPCP đảm bảo thông suốt.

 

Còn đối với DVC “Đổi giấy phép lái xe”, hiện đang thực hiện trên phiên bản ứng dụng của Tổng cục Đường bộ, sẽ bàn giao cho Thành phố.

 

Để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, Thành phố đã thiết lập kênh mạng riêng ảo, kết nối từ hạ tầng mạng Hệ thống tin học của UBND TP với mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ theo hướng dẫn của VPCP trong giai đoạn thử nghiệm; bố trí máy chủ bảo mật phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng DVCQG để cài đặt ứng dụng hỗ trợ.

 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhiệm vụ thực hiện DVC đã được thành phố triển khai quyết liệt từ năm 2016 đến nay trên cơ sở 6 dữ liệu mềm: Dân cư; doanh nghiệp; tài chính; bảo hiểm; cán bộ công chức, viên chức và dữ liệu đất đai.

 

Cho đến nay, Thành phố đã hoàn thành 4 dữ liệu mềm: Dân cư, tài chính, doanh nghiệp, bảo hiểm; 2 dữ liệu còn lại đang thực hiện, trong đó dữ liệu đất đai đã thực hiện trên 30% khối lượng công việc.

 

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc gửi, nhận văn bản điện tử và việc kết nối Cổng DVC, Hệ thống một cửa điện tử của Thành phố với Cổng DVCQG..., Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao công tác chủ động của Hà Nội trong xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu, đặc biệt là về cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời nhận định cách triển khai của Hà Nội khoa học và chính xác.

 

Đối với việc kết nối với Cổng DVCQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị TP Hà Nội rà soát kỹ bộ TTHC trước khi đưa lên Cổng DVCQG bởi đây sẽ làm mô hình học tập cho các địa phương khác.

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Thành phố bảo đảm triển khai hiệu quả 7 DVC trực tuyến dự kiến thí điểm khi Cổng DVCQG chính thức vận hành và tiếp tục triển khai các DVC trực tuyến khác trong thời gian tiếp theo.

Các bài mới

Các bài đã đăng