Dự kiến tháng 11 ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử

(Chinhphu.vn) - Đây là thông tin được đại diện Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ TT&TT chia sẻ trong hội thảo “Định danh và xác thực điện tử: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam” được tổ chức sáng 1/10.

Dự kiến tháng 11 ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử

Giám đốc NEAC Lã Hoàng Trung cho biết, thực hiện Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ, thời gian qua, NEAC đã rất khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các đơn vị, cơ quan, tổ chức ngoài Bộ TT&TT, các doanh nghiệp và chuyên gia để xây dựng Dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

 

Theo Dự thảo của Nghị định, “Định danh điện tử” (e-Identification - eID) là quá trình xác định danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức. “Xác thực điện tử (e-Authentication) là việc xác minh danh tính điện tử của người sử dụng, là điều kiện bắt buộc để cho phép thực hiện giao dịch điện tử".

 

Nghị định mới quy định những nội dung cơ bản nhất về các thông tin trong việc định danh một cá nhân, tổ chức trong giao dịch điện tử; tổ chức quản lý, cung cấp thông tin định danh và điều kiện để cung cấp dịch vụ; các yếu tố, phương tiện để xác thực người sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay các vấn đề về cung cấp, sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử cũng như các quyền và trách nhiệm của các bên cung cấp dịch vụ cũng là các vấn đề cần giải quyết....

Các bài mới

Các bài đã đăng