Đôn đốc tiến độ dự án Cổng Dịch vụ công quốc gia

(Chinhphu.vn) - Chiều 8/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về tiến độ dự án Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Bắc

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; chuyên gia của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về xây dựng Chính phủ điện tử và các chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần FPT...

.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Cổ phần FPT đã báo cáo về kế hoạch tổng thể của dự án, theo đó từ tháng 1/2019 đơn vị đã tiến hành khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng, phân tích và thiết kế tổng thể đề án. Trong tháng 3/2019 đã khởi động dự án, kết nối hệ thống thử nghiệm với tỉnh Quảng Ninh, xây dựng chuẩn liên thông, chuyển đổi cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và lập trình xây dựng hệ thống. Sản phẩm đạt được trong tháng 3/2019 là xác định cơ chế trao đổi thông tin; thống nhất chức năng Cổng dịch vụ công quốc gia (224 chức năng); hoàn thành tài liệu kỹ thuật cho Dự thảo Chuẩn liên thông kết nối; thống nhất kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết đến tháng 11/2019...

.

Mục tiêu giai đoạn tháng 4 - 6/2019 là hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn chuẩn liên thông giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công các Bộ, ngành, địa phương; liên thông kết nối với hệ thống thử nghiệm tỉnh Quảng Ninh... Dự kiến Cổng Dịch vụ công quốc gia được vận hành chính thức vào tháng 11/2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia quan trọng nhất là liên thông kết nối với Bộ, ngành, địa phương, vì vậy vấn đề đặt ra chính là các giải pháp thực hiện được để kết nối.

.

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP nêu 3 mốc thời gian quan trọng cho quá trình xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, đó là từ tháng 3 là tháng 6 sẽ chuẩn bị liên thông, tháng 9 chạy thử nghiệm và vận hành vào tháng 11/2019.

.

Nhấn mạnh về nhiều việc cần triển khai trong các mốc thời gian này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết cần chọn các dịch vụ làm thử trước và làm từng cái một. Quan trọng là vấn đề thiết kế quy trình thủ tục vì một việc có thể ở các địa phương xử lý khác nhau, nếu quy trình không chuẩn thì thiết kế trình tự xử lý quy trình sẽ không chuẩn. Người đứng đầu VPCP đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các nội dung theo tiến độ để Cổng Dịch vụ công khai trương theo đúng lộ trình vào tháng 11/2019.

.

Gia Huy

Các bài mới

Các bài đã đăng