Đà Nẵng đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động

(Chinhphu.vn) - Ngày 2/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức vận hành, đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.

Trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng

 

Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng có 850 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 3, 4; trong đó ưu tiên triển khai trực tuyến ở cơ sở, cụ thể: quận, huyện có 151/176 (chiếm 86%); xã, phường có 80/97 (chiếm 82%), còn lại là của các sở, ngành.

 

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công trực tuyển thành phố áp dụng các công nghệ, giải pháp để cho phép nộp và quản lý các bản vẽ xây dựng và 100% thủ tục cấp phép xây dựng đã được triển khai trực tuyến ở mức 3. Cổng DVCTT cũng  đã tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến, phiếu thu điện tử và Đại lý DVCTT để các cơ quan chủ động sử dụng, cung cấp dịch vụ công ở mức 4 (mức cao nhất).

 

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử mà còn tăng cường cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính của thành phố nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Trong những năm qua, việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng  (https://egov.danang.gov.vn) đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố. 11 năm liền (2009 – 2019) dẫn đầu Bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin nhóm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Vietnam ICT Index) và dẫn đầu nhóm các tỉnh/thành về triển khai Chính quyền điện tử năm 2018, Đà Nẵng vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội tin học Việt Nam và cộng đồng đánh giá là địa phương đi đầu trong xây dựng Chính quyền điện tử nhiều năm qua.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng