Báo cáo kết quả thực hiện Chính phủ điện tử quý I/2017

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1976/VPCP-KGVX gửi các bộ, cơ quan, UBND Thành phố Hà Nội; UBND TPHCM về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, để chuẩn bị cho báo cáo quý I/2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan báo cáo tình hình triển khai các giải pháp chủ yếu được nêu tại Khoản 1 Phần IV và các nhiệm vụ cụ thể được giao của cơ quan mình tại Phần IV Nghị quyết 36a.

Đề nghị các cơ quan gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/3/2017 và cập nhật qua mạng điện tử trên Trang tin Chính phủ điện tử tại địa chỉ http://e.gov.vn theo hướng dẫn đã được gửi tới các cơ quan tại văn bản số 6118/VPCP-KGVX ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ.


Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng