VPCP hướng dẫn sử dụng chức năng ký số

(Chinhphu.vn) – Sáng 14/3, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chức năng ký số văn bản phát hành trên phền mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của VPCP.

 Đại diện Viettel đã hướng dẫn cách xử lý thực hiện chữ ký số

Từ tháng 6/2018, VPCP đã thực hiện ký số trên phiếu trình xử lý hồ sơ công việc; từ tháng 10/2018 thực hiện ký số tổ chức trên văn bản phát hành. Tuy nhiên chưa thực hiện ký số cá nhân các văn bản phát hành mà lãnh đạo vẫn thực hiện ký trực tiếp trên bản giấy, sau đó văn thư đóng dấu, scan văn bản và ký số tổ chức để gửi đến các cơ quan, đơn vị.

 

Thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức, theo đó đã có quy định cụ thể về hình thức, thể thức và pháp lý của chữ ký số cá nhân, tổ chức.

 

Với mục tiêu VPCP gương mẫu, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng VPCP không giấy tờ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Vụ Hành chính, Trung tâm Tin học, Cổng TTĐT Chính phủ và Tập đoàn Viettel xây dựng chức năng ký số cá nhân văn bản phát hành trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của VPCP (bản web và bản trên thiết bị di động Ipad), chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 11/3/2019 (trước đó, ngày 12/3, tại Lễ Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ký số ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia).

 

 Sau lớp tập huấn, tất cả các văn bản phát hành của VPCP đều được thực hiện ký số (trừ văn bản mật), đối với trường hợp bắt buộc phải có văn bản giấy như quyết định đi công tác nước ngoài làm hộ chiếu, các văn bản về tài chính... thì lãnh đạo ký thêm bản giấy song song với bản ký số.

 

 Tại buổi tập huấn, đại diện phía Viettel đã hướng dẫn các vấn đề liên quan tới sử dụng chức năng chữ ký số.

Các bài mới

Các bài đã đăng