99% văn bản điện tử của Bộ TN&MT phát hành trong nội bộ đã ký số

(Chinhphu.vn) - Triển khai Chính phủ điện tử, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, qua đó 99% văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc phát hành trong nội bộ đã thực hiện điện tử ký số.

Ảnh minh họa

Đến nay, Bộ đã hoàn thành triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; bảo đảm sẵn sàng kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã xây dựng và cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường - phiên bản 2.0.

 

Đồng thời, Cục đang hoàn thiện Đề án cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành; cập nhật thường xuyên, chia sẻ dữ liệu quốc gia về đất đai, quan trắc tài nguyên và môi trường, nguồn thải….

 

Thời gian tới, Bộ TN&MT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai trong ứng dụng CNTT, xây dựng vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường; kiến trúc hệ thống thông tin, quy định kỹ thuật, quy định cung cấp, chia sẻ, sử dụng thông tin, dữ liệu; triển khai, xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu mang tính nền tảng của ngành phục vụ quản lý điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu toàn ngành, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu phân định, hoạch định biên giới, biển và hải đảo.

Các bài mới

Các bài đã đăng