20/22 bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ

(Chinhphu.vn) - 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ, hầu hết địa phương cũng rà soát, xác định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý (nếu có) để thực hiện chuẩn hóa.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, ngay đầu năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

.

Nhờ sự tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đến nay chúng ta đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, như: 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ, hầu hết địa phương cũng rà soát, xác định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý (nếu có) để thực hiện chuẩn hóa.

.

Các Thông tư, Quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương đã bãi bỏ nhiều báo cáo không cần thiết, đơn giản hóa nhiều nội dung báo cáo trùng lặp; giảm tần suất báo cáo; mẫu hóa đề cương, biểu số liệu, tạo tiền đề cho việc số hóa, thực hiện báo cáo điện tử. 

.

Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa VPCP với các bộ, cơ quan, đến nay, 20 chế độ báo cáo và 33/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng thuộc phạm vi quản lý của các bộ như: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải… đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, trong đó một số chỉ tiêu đã có dữ liệu thực và bước đầu được tổng hợp, phân tích đưa ra Bảng hiển thị của Hệ thống và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành.

.

Song song với việc chuẩn hóa, triển khai báo cáo điện tử, một số bộ, địa phương như: UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ KH&ĐT và hôm qua, Bộ TN&MT đã khai trương các Trung tâm điều hành thông minh hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, quản lý, ban hành quyết sách của lãnh đạo các bộ, địa phương.

.

Nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, cùng đóng góp vào thành tích chung trong xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, các kết quả bước đầu nêu trên có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần chuyển đổi phương thức điều hành từ truyền thống, dựa trên báo cáo giấy sang điều hành hiện đại, dựa trên dữ liệu số.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đưa Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đi vào hoạt động vào giữa tháng 8/2020; đồng thời kết nối dữ liệu từ các Hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan, địa phương, vận hành Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm.

Các bài mới

Các bài đã đăng