CHỈ SỐ XẾP HẠNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
     
   
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
03/2014/TT-BTTTT 28/04/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
06/2013/TT-BTTTT 03/07/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
02/2011/TT-BTTTT 01/04/2011 Chính phủ Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư,bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Xem tiếp >>>
 
     
   
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
5254/VPCP-TTĐT 28/06/2016 Văn phòng Chính phủ V/v đôn đốc phối hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
9472/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9472/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9471/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9471/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9474/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9474/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9473/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9473/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9098/VPCP-TTĐT 04/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9098/VPCP-TTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản
Xem tiếp >>>
 
     
   
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG KHỐI ASEAN VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
     
   
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG ICT BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Bộ Tài chính 0.8813 1
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0.7867 2
Bộ Công thương 0.7469 3
Bộ Tư pháp 0.7027 4
Bộ Nội vụ 0.6884 5
Bộ Thông tin và Truyền thông 0.6657 6
Bộ Giao thông vận tải 0.6593 7
1 2 3 4
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Đà Nẵng 0.7816 1
Tp. Hồ Chí Minh 0.6762 2
Hà Nội 0.658 3
Bắc Ninh 0.6557 4
Bà Rịa Vũng Tầu 0.5942 5
Thái Nguyên 0.5722 6
Nghệ An 0.5642 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nguồn: vaip.org.vn/