CHỈ SỐ XẾP HẠNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
   
  
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Xem tiếp >>>
 
   
  
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
320/TB-VPCP 09/09/2019 Văn phòng Chính phủ Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông
626/QĐ-VPCP 01/08/2019 Văn phòng Chính phủ Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia
125/QĐ-UBQGCPĐT 23/07/2019 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019
384/QĐ-VPCP 10/05/2019 Văn phòng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các nhóm, thành viên, chuyên gia của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
2887/VPCP-KSTT 09/04/2019 Văn phòng Chính phủ V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
17/NQ-CP 07/03/2019 Chính phủ Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
Xem tiếp >>>
 
   
  
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG KHỐI ASEAN VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
   
  
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG ICT BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Bộ Tài chính 0.977 1
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0.9178 2
Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 0.8536 3
Bộ Nội vụ 0.725 4
Bộ Thông tin và Truyền thông 0.6978 5
Bộ Xây dựng 0.6868 6
Bộ Giáo dục và Đào tạo 0.6682 7
1 2 3
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Đà Nẵng 0.8654 1
Thừa Thiên Huế 0.8046 2
Quảng Ninh 0.735 3
Bà Rịa Vũng Tầu 0.5989 4
Tiền Giang 0.5883 5
Bắc Ninh 0.5806 6
Tp. Hồ Chí Minh 0.5704 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nguồn: vaip.org.vn/