CHỈ SỐ XẾP HẠNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
     
   
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
03/2014/TT-BTTTT 28/04/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
06/2013/TT-BTTTT 03/07/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Xem tiếp >>>
 
     
   
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
11503/VPCP-TTĐT 30/10/2017 Văn phòng Chính phủ V/v hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản
11161/VPCP-HC 19/10/2017 Văn phòng Chính phủ Về việc gửi file điện tử của các hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
5254/VPCP-TTĐT 28/06/2016 Văn phòng Chính phủ V/v đôn đốc phối hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
9472/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9472/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9471/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9471/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
9474/VPCP-KGVX 16/11/2015 Văn phòng Chính phủ Công văn số 9474/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
Xem tiếp >>>
 
     
   
 
IT TODAY
 
     
   
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG KHỐI ASEAN VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
     
   
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG ICT BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Bộ Tài chính 0.9263 1
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0.9175 2
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0.727 3
Bộ Thông tin và Truyền thông 0.6897 4
Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 0.6894 5
Bộ Giáo dục và Đào tạo 0.6205 6
Bộ Nội vụ 0.6175 7
1 2 3
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Đà Nẵng 0.9407 1
Tp. Hồ Chí Minh 0.6652 2
Hà Nội 0.6473 3
Quảng Ninh 0.6396 4
Thừa Thiên Huế 0.6142 5
Bà Rịa Vũng Tầu 0.6139 6
Tiền Giang 0.6023 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nguồn: vaip.org.vn/